Vilken sida ska man gå på? Se svaret här!

december 11, 2021 0 av beaktiv

I både Sverige och en stor del av resten av världen kör vi på höger sida. Det här gäller både när du kör bil och cyklar. Men vilken sida ska man gå på egentligen? Till att börja med ska du alltid gå på trottoaren om det finns en sådan.

Vilken sida ska man gå på?

Men det finns situationer där det inte är möjligt att gå på trottoaren. I de lägena ska du gå på vänster sida. Minnesregeln brukar vara att tänka att du ska möta körande trafik. Anledningen är att det är mer trafiksäkert att möta fordonen i trafiken som fotgängare.