Motionera lagom mycket

Kroppen behöver fysisk aktivitet men också tillfälle att återhämta sig. Genom att motionera med måtta är det lättare att bibehålla motivationen, och man undviker även skador.